Rekonstrukce domku správce

Úvodní informace

Název projektu: Rekonstrukce Domku správce – Týdenní stacionář Dobromysl

Hash kód projektu: 1BYruTP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

loga podporovatelů

Podrobný popis projektu

Místo realizace projektu: Srbeč 39, 270 65 – projekt je realizován v obci do 2000 obyvatel.

Popis cílových skupin: Rekonstrukce Domku správce – nemovité kulturní památky, jenž je součástí památkově chráněného areálu Zámečku Srbeč, ve kterém jsou v současné době realizovány projekty Týdenního stacionáře Dobromysl a Informačního a kulturního centra Dobromysl, zasáhne cílovou skupinu:

  • osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a  osoby se zdravotním postižením – uživatelé Týdenního stacionáře Dobromysl využívající pobytovou sociální službu – osoby s mentálním postižením, s chronickým duševním onemocněním, s kombinovaným postižením, od 19–80 let

Popis cílů a výsledků projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění sociální služby pro její uživatele vytvořením jednoho zázemí v části bývalého Domku správce o půdorysné rozloze 80 m2, a s tím související stavební práce na objektu, v němž je realizována sociální služba.

Výsledkem projektu je rekonstrukcí vytvořené zázemí pro 4 uživatele pobytové sociální služby. Sociální služba zkvalitní nabídku poptávané služby v rámci další rekonstrukce budov památkově chráněného areálu, který poskytuje zázemí týdennímu stacionáři a Infocentru.

Oba projekty svým charakterem posilují komunitně vedený způsob života a začlenění sociálně vyloučených osob, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob zdravotně postižených.

Stacionář je pobytovou službou typu malé komunitní zařízení pro osoby s různým druhem hendikepu do 12 osob.