Lidé

Mgr. Monika Mydlářová

vedoucí stacionáře, sociální pracovník

 • 1988-1992 - gymnázium
 • 1993-1996 - Institut pedagogiky volného času - ateliér léčebné pedagogiky a sociální terapie
 • 1996-1997 - praxe ve Švýcarsku - Stiftung Humanus Haus
 • 1998-2002 - studium na Univerzitě J. E. Purkyně, obor sociální práce
 • 2006-2007 - absolventka kurzu Výuka projektového řízení
 • 2015 - akreditovaný kurs Strategické plánování v neziskových organizacích
 • 2015-2017 - Fakulta humanitních studií UK, katedra Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 
 • 1998 - zakladatelka Centra denních služeb Dílna Eliáš
 • 2000 - zakladatelka o.s. Společenství Dobromysl
 • 2005 - vedoucí Týdenního stacionáře Dobromysl


Bc. Daniela Kederová

vedoucí stacionáře

 • 1988-1992 - gymnázium
 • 1993-1996 - Institut pedagogiky volného času - ateliér léčebné pedagogiky a sociální terapie
 • 1996-1997 - 3měsíční stáž v Německu - Heimsonderschule Föhrenbühl
 • 1997-2001 - studium arteterapie na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích
 • 2012 - akreditovaný kurs Pracovník v sociálních službách
 • 2015 - akreditovaný kurs Vedení týmu v neziskové organizaci
 • 2016 - akreditovaný kurs Práce s riziky v sociálních službách
 • 2016 - Kurs muzikoterapie při Akademii Tabor

 • 1998 - zakladatelka Centra denních služeb Dílna Eliáš
 • 2000 - zakladatelka o.s. Společenství Dobromysl
 • 2008 - vedoucí Týdenního stacionáře Dobromysl