Podpořte nás

Naši organizaci můžete podpořit

 • finančním či jiným darem – číslo našeho účtu je 421036001/5500
 • nákupem našich výrobků
 • objednávkou tisku
 • dobrovolnickou prací
 • návštěvou Infocentra

Za podporu našeho projektu děkujeme:

 • Středočeskému kraji
 • MPSV
 • Úřadu práce
 • Ministerstvu kultury
 • HECHT MOTORS  s.r.o.
 • Lesům ČR
 • TPA
 • rodině Látových
 • paní Břinkové
 • Nadaci OF
 • Nadaci GCP
 • Nadace ČEZ
 • o.s. Maranatha
 • Nadaci Vize 97
 • Nadaci Preciosa
 • Nadaci Charty 77
 • Obecnímu úřadu Lhotka
 • společnosti Linet
 • o.s. waldorfská aktivita
 • Fons Training
 • A-communication
 • soukromým dárcům
 • a mnoha dalším.

Děkujeme všem firmám, které nás podporují objednávkami novoročních přání.