Podpořte nás

Naši organizaci můžete podpořit

  • finančním či jiným darem – číslo našeho účtu je 421036001/5500
  • nákupem našich výrobků
  • objednávkou tisku
  • dobrovolnickou prací
  • návštěvou Infocentra

Za podporu našeho projektu děkujeme:

Děkujeme všem firmám, které nás podporují objednávkami novoročních přání.