Týdenní stacionář Dobromysl

Život je cestou vpřed

Posláním Týdenního stacionáře Dobromysl je rozvoj všech článků lidské bytosti (fyzických, duševních a duchovních) s ohledem na porozumění individuálního osudu každého jednotlivce. Podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatelů (praktických i sociálních), posilování jejich zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života. To vše v rámci vytváření společenství, které napomáhá k posilování sociálních vztahů mezi jednotlivými členy, k sebereflexi a vývoji jednotlivce.

Týdenní stacionář Dobromysl je zařízením rodinného typu.

Identifikátor služby: 6712514
Kapacita: 12 lůžek
Základní činnosti při poskytování sociální služby se zajišťují podle § 13 vyhlášky 505/2006 Sb. 

Metody práce:

 • individuální plánování
 • přímý a otevřený způsob komunikace
 • nahlížení individuální životní situace jedince a snaha o její porozumění
 • vytvoření menší skupiny klientů umožňuje intenzivnější sociální komunikaci

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věková struktura cílové skupiny:

 • 18 – 80 let

Provozní doba týdenního stacionáře:

 • stacionář je otevřen celoročně od pondělí 8:00 do pátku 16:00
 • v rámci fakultativních činností nabízíme uživatelům týdenního stacionáře dva víkendové pobyty měsíčně
 • nástup v jiných termínech dle předchozí domluvy

Náplň stacionáře

Ergoterapie

 • tiskařská dílna –  linoryt, suchá jehla, slepotisk – výroba novoročenek,přáníček, blahopřání, tisk na textil a pod.
 • malá dřevovýroba – kostky pro děti, ptáčci, dřevěné objekty
 • práce s papírem – krabičky, misky, talíře, záložky, ozdoby, obálky,korále, gumičky do vlasů
 • tkaní
 • malba na hedvábí – šátky, vitráže
 • práce na zahradě, údržba dvora (zametání, hrabání)
 • péče o hospodářská zvířata

Léčebná arteterapie

 • muzikoterapie
 • eurytmie
 • jóga
 • arteterapie
 • dramatoterapie
 • nácvik čtení, psaní

Průběh dne:

Rytmicky sestavený průběh dne vychází z ideálů waldorfské léčebné pedagogiky, ve které je rytmus nahlížen jako součást harmonizujícího a posilujícího procesu jedince. Pracovníci stacionáře však respektují svobodnou volbu a specifické potřeby každého uživatele. Jak stráví klient ve stacionáři svůj den, vychází z jeho individuálního plánu, který sestavuje se svým klíčovým pracovníkem.

 • 8:00-9:00 - budíček, snídaně, či příjezd klientů do stacionáře (dle individuální situace klienta)
 • 9:00-10:00 – ranní hygiena, úklid koupelen a WC, péče o hospodářská zvířata
 • 10:00 - zahájení dne ranním rituálem (zpěv, orientace v čase, datu, rozdělení práce, celkový plán dne)
 • 10:30 -11:30 - práce v dílně (tisk a výroba linorytových přání, tkaní, malá dřevovýroba,malování na hedvábí, popř. práce na zahradě)
 • 11:30-12:00 - přestávka se svačinou
 • 12:00-13:30 - práce v dílně
 • 13:30-15:00 - oběd, mytí nádobí, úklid kuchyně,  odpočinek
 • 15:00-16:00 - arteterapie - umělecké činnosti vztahující se k jednotlivým ročním obdobím a svátkům roku, ukončení pracovního dne úklidem dílny, zhodnocením dne
 • 16:15 - začátek volnočasových aktivit (výlety do města, návštěvy kina, procházky, hry s asistentem)
 • 18:00-19:00 - příprava večeře, večeře
 • 19:00-21:00 - volnočasové aktivity
 • 21:00-22:00 - večerní hygiena, večerka

Provoz stacionáře je zajišťován vedoucím zařízení, sociálním pracovníkem, asistenty v přímé péči (denní, odpolední, noční služba), kuchařkou, úklidovým personálem.

Cena služby

Kompletní ceník ke stažení (PDF, 31 kB)

Žádost o pobyt (Word, 19 kB)