Týdenní stacionář Dobromysl

Týdenní stacionář (pobytová sociální služba)

Na výletě

Týdenní stacionář Dobromysl sídlí v zámečku Srbeč, památkově chráněném objektu na rozhraní okresů Rakovník a Kladno, 15 km západně od města Slaný.

 

Poslání

Posláním Týdenního stacionáře Dobromysl je rozvoj všech článků lidské bytosti (fyzických, duševních a duchovních) s ohledem na porozumění individuálního osudu každého jednotlivce. Podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatelů (praktických i sociálních), posilování jejich zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života. To vše v rámci vytváření společenství, které napomáhá k posilování sociálních vztahů mezi jednotlivými členy, ale i běžnou společností, k sebereflexi a vývoji jednotlivce. Společenství zajišťuje pomoc a podporu sociálního začlenění jednotlivců ve smyslu možnosti zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

 

Cíle sociální služby:

 • Zapojit uživatele do aktivit v místě sociální služby.
 • Uživatelé sociální služby jsou součástí sítě mezilidských vztahů – rodina, přátelé, sousedé.
 • Uživatelé mají možnost se o někoho, nebo něco starat.
 • Uživatelé mají možnost se zapojit na trhu práce.
 • Uživatelé mají volný čas, který má své místo v rámci jejich dne.
 • Uživatelé mají možnost se vzdělávat.
 • Uživatelé si udržují dobré fyzické a duševní zdraví.
 • Uživatelé vstupují do právních vztahů s ostatními.
 • Uživatelé mají zajištěnou autonomii jednání a sebeurčení.
 

Cíle služby jsou realizovány prostřednictvím léčebné a waldorfské pedagogiky Rudolfa Steinera v tomto smyslu:

„Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je světu prospěšné.“ (Rudolf Steiner)

Princip přístupu se zakládá na výchově svobodných lidí, usilování o rozvinutí vloh uživatelů do té míry, aby byli schopni podle svých schopností vlastní orientace, samostatného, odpovědného a sociálně pozitivně zaměřeného jednání. Významnou roli v přístupu k uživatelům hraje rytmus, obraz, pohyb.

Stacionář je bezbariérový, není vhodný pro osoby se zrakovým postižením.

 

Vyzkoušejte si pobyt na jeden den

Případným zájemcům o pobyt v týdenním stacionáři nabízíme možnost zkušebního jednodenního pobytu. Domluvte si termín návštěvy.

 

Identifikátor služby: 6712514

Kapacita: 12 lůžek
Základní činnosti při poskytování sociální služby se zajišťují podle § 13 vyhlášky 505/2006 Sb. 

Metody práce:

 • individuální plánování
 • přímý a otevřený způsob komunikace
 • nahlížení individuální životní situace jedince a snaha o její porozumění
 • vytvoření menší skupiny klientů umožňuje intenzivnější sociální komunikaci

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktura cílové skupiny:

 • 19 – 80 let

Provozní doba týdenního stacionáře:

 • stacionář je otevřen celoročně od pondělí 8:00 do pátku 16:00
 • v rámci fakultativních činností nabízíme uživatelům týdenního stacionáře dva víkendové pobyty měsíčně
 • nástup v jiných termínech dle předchozí domluvy

Náplň stacionáře

Ergoterapie

Malujeme

 • tiskařská dílna –  linoryt, suchá jehla, slepotisk – výroba novoročenek,přáníček, blahopřání, tisk na textil a pod.
 • malá dřevovýroba – kostky pro děti, ptáčci, dřevěné objekty
 • práce s papírem – krabičky, misky, talíře, záložky, ozdoby, obálky,korále, gumičky do vlasů
 • tkaní
 • malba na hedvábí – šátky, vitráže
 • práce na zahradě, údržba dvora (zametání, hrabání)
 • péče o hospodářská zvířata

Léčebná arteterapie

Divadlo

 • muzikoterapie
 • eurytmie
 • jóga
 • arteterapie
 • dramatoterapie
 • nácvik čtení, psaní

Nabízený průběh dne:

Rytmicky sestavený průběh dne vychází z ideálů waldorfské léčebné pedagogiky, ve které je rytmus nahlížen jako součást harmonizujícího a posilujícího procesu jedince. Pracovníci stacionáře však respektují svobodnou volbu a specifické potřeby každého uživatele. Jak stráví klient ve stacionáři svůj den, vychází z jeho individuálního plánu, který sestavuje se svým klíčovým pracovníkem.

 • 8:00-9:00 - budíček, snídaně, či příjezd klientů do stacionáře (dle individuální situace klienta)
 • 9:00-10:00 – ranní hygiena, úklid koupelen a WC, péče o hospodářská zvířata
 • 10:00 - zahájení dne ranním rituálem (zpěv, orientace v čase, datu, rozdělení práce, celkový plán dne)
 • 10:30 -11:30 - dopolední aktivizace (ergoterapeutická dílna, domácnost, zahrada...)
 • 11:30-12:00 - přestávka se svačinou
 • 12:00-13:00 - aktivizace
 • 13:00-15:00 - oběd, úklid kuchyně, odpočinek
 • 15:00-16:00 - arteaktivity - umělecké činnosti vztahující se k jednotlivým ročním obdobím a svátkům roku
 • 16:15 - volnočasové aktivity (výlety do města, návštěvy kina, procházky, hry...)
 • 18:00-19:00 - příprava večeře, večeře
 • 19:00-21:00 - volnočasové aktivity
 • 21:00-22:00 - večerní hygiena, večerka

Provoz stacionáře je zajišťován vedoucími zařízení, sociálním pracovníkem, pracovníky v přímé péči (denní, odpolední, noční služba) a obslužným personálem (kuchař, pracovník úklidu...).

Cena služby

Přehled úhrad ke stažení (PDF, 117kB)

Žádost o pobyt (Word, 19 kB)

Formulář lékařského posudku (PDF, 443 kb)

 

Dokumenty ke stažení