Připravované projekty

Střecha zámečku v Srbči

  • oprava střechy hlavního objektu
  • je dokončena 1. a 2. etapa
  • připravujeme 3. etapu rekonstrukce krovů a střešní krytiny
  • podpořeno Ministerstvem kultury a Nadací OF, spolufinancováno z vlastních zdrojů

Oprava fasády

  • financováno z Fondu obnovy památek Středočeského kraje
  • 2016 budou provedeny stavební práce na západní straně objektu, v roce 2017 bude dokončen nátěr fasády

Přesun kotelny z hlavní budovy do bývalé sušárny chmele

Čistička odpadních vod

Oprava bývalého hospodářského domku

Rozšíření kavárny o gastroprovoz

Oprava stájí