Připravované projekty

Střecha zámečku v Srbči

  • oprava střechy hlavního objektu
  • je dokončena 1. a 2. etapa
  • připravujeme 3. etapu rekonstrukce krovů a střešní krytiny
  • podpořeno Ministerstvem kultury a Nadací OF, spolufinancováno z vlastních zdrojů

Přesun kotelny z hlavní budovy do bývalé sušárny chmele

Čistička odpadních vod

Oprava bývalého hospodářského domku

Rozšíření kavárny o gastroprovoz

Oprava stájí