Historie objektu

Zámeček Srbeč se nachází v místě bývalé tvrze, o které víme, že zde stála již v roce 1475. Nevíme ale, kdo a kdy ji postavil.

V 16. století vlastnili Srbeč postupně Albrecht Šlik z Holíče (do roku 1535), Dětřich Reichl z Reichu (1535–1575), jeho dcera Eva provdaná nejprve za Adama Hrušku z Března (do roku 1581) a po jeho smrti za Matyáše Štampacha ze Štampachu, jemuž majetek v roce 1584 připsala.

Štampach dal tvrz opevnit mohutnými zdmi, příkopem, rozšířit ji a uvnitř přestavět v renesančním slohu. Poté, co byl v roce 1621 Štampachům majetek zkonfiskován, koupil ho roku 1623 Vratislav z Fürstenberka. V konfiskačním protokolu je ještě tvrz v Srbči uváděna. 

Ve 2. polovině 17. století byla potom novými majiteli upravena na zámeček. Ten se stal postupně součástí hospodářského dvora a byl využíván převážně jako obydlí schwarzenberských panských úředníků. K zemědělským účelům sloužil areál i v dalších staletích. Naposled ho užívalo místní JZD.

Nyní je vlastníkem spolek Společenství Dobromysl, který zde realizuje sociální projekt (týdenní stacionář, infocentrum s tréninkovou kavárnou).

Současný stav

Zámeček Srbeč jako hlavní budova areálu prošel od roku 2002, kdy jej Společenství Dobromysl zakoupilo, rozsáhlými úpravami:

 • vybudovány drenáže kolem jižní a západní strany objektu
 • po celé délce objektu dosazeny nové okapy (na západní straně zcela chyběly)
 • osazena nová okna (FOP) a dveře
 • opraveny komíny
 • v interiéru objektu došlo k rekonstrukcím podlah, instalaci ústředního vytápěnía rozvodů vody, vyštukování zdí a výstavbě koupelen
 • celkovou rekonstrukcí prošlo přízemí objektu – sálek na cvičení, ergoterapeutická dílna (dotace SZIF), vstupní chodba, severní část objektu – infocentrum (dotace SZIF)
 • byla vybudována elektrické plošina pro vozíčkáře, která spojuje přízemí a první patro objektu
 • celkovou rekonstrukcí prošla vstupní brána do areálu
 • v roce 2014 byla z finančních darů opravena fasáda na jižní straně zámečku a dále část šambrán v přízemní části východní a západní strany budovy zámečku
 • v roce 2014 byla z dotačního příspěvku Ministerstva kultury a Nadace Občanského fóra opravena 1. část střechy zámečku – 120m2, v roce 2015 ze stejných zdrojů 2. část – 110m2.
 • úpravami prošel i vnitřní dvůr areálu – v roce 2015 byl odstraněn asfalt a plocha byla z větší části zatravněna
 • opraveny byly také severní zdi areálu, udržují se střechy hospodářských budov
 • v roce 2016 se z dotace FOP opraví západní část fasády objektu zámečku.