Oprava střechy Zámečku Srbeč

Úvodní informace

Název projektu: Oprava střechy Zámečku Srbeč – Týdenní stacionář Dobromysl

Hash kód projektu: HLmC9P

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

loga podporovatelů

Podrobný popis projektu

Místo realizace projektu: Srbeč 39, 270 65 – projekt je realizován v obci do 2000 obyvatel.

Popis cílových skupin: Oprava střechy na budově Zámečku Srbeč – nemovité kulturní památky, ve které jsou v současné době realizovány projekty Týdenního stacionáře Dobromysl a Informačního a kulturního centra Dobromysl zasáhne cílové skupiny:

  1. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením - uživatelé Týdenního stacionáře Dobromysl využívající pobytovou sociální službu - osoby s mentálním postižením, s chronickým duševním onemocněním, s kombinovaným postižením, od 19 – 80 let
  2. široká veřejnost – Infocentrum

Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze dopady vyčíslit:

Opravou střechy o rozloze 291 m2 bude dokončena rekonstrukce budovy Zámečku Srbeč. Přínosem projektu bude vybudování kvalitního technicko - bezpečnostního zázemí budovy pro stabilní provoz projektů v ní realizovaných - zkvalitnění stávajícího zázemí týdenního stacionáře dle § 47 zákona 108/2006 Sb., který poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, nebo osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Vedlejším dopadem projektu bude  záchrana kulturního dědictví (areál zámečku je nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 33736/2 – 3105).