Dokončené projekty

Oprava střech

  • V roce 2008 jsme za podpory grantu FOP opravili střechu na stájích.
  • V roce 2020 byla dokončena oprava střechy hlavní budovy. Projekt byl podpořen z programu IROP.
  • Další objekty mají střechy narušeny desetiletími zanedbané údržby - jejich opravy nás ještě čekají. 

Oprava fasády

  • financováno z Fondu obnovy památek Středočeského kraje
  • v roce 2016 byly provedeny stavební práce na západní straně objektu
  • v roce 2017 byl dokončen nátěr fasády

Brána

Přelom roku 2011-2012
Rekonstrukce vstupních pilířů, obnova vstupní branky, instalace nové brány.
Financováno Středočeským krajem z Fondu obnovy památek.

Sálek

V roce 2010 byla zrekonstruována v přízemí místnost, která nyní slouží jako cvičební sál.
Rekonstrukce byla financována soukromým dárcem.

Okapy

V roce 2010 jsme instalovali nové okapy po obvodu budovy Zámečku Srbeč.
Instalace byla financována soukromým dárcem.

Drenáže

Na západní a jižní straně statku byly zavedeny drenáže, které pomáhají odvlhčení budovy.
Financováno soukromým dárcem.

Rekonstrukce přízemních prostor – ergoterapeutická dílna

Na přelomu roku 2009-2010 vznikla v přízemí nová eroterapeutická dílna, která byla financována ze SZIF. V minulosti tyto prostory sloužily jako umývárna pro zemědělské dělníky.

Rekonstrukce vstupní chodby

V roce 2009 proběhla rekonstrukce vstupní chodby. Byly obnoveny původní klenby, položena cihlová dlažba, instalovány nové  vchodové dveře.
Rekonstrukce byla financována ze soukromého daru.

Oprava oken

V letech 2005 a 2006 jsme vyměnili okna na hlavní budově. Stará, netěsnící a vzhledově nevhodná okna jsme nahradili novými, která respektují historický charakter statku.
Oprava byla spolufinancována Fondem ochrany památek Středočeského kraje.

Oprava komínů

V roce 2005 jsme opravili rozpadající se komíny na hlavní budově statku.
Rekonstrukce byla spolufinancována Fondem ochrany památek Středočeského kraje.

Výtah

Dokončeno v roce 2012, stacionář je bezbariérový.