Informační a kulturní centrum Dobromysl

Infocentrum bylo za spolupráce s MAS Rakovnicko ze 60 % spolufinancováno SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) z Programu rozvoje venkova a EU. Zbývajících 40 % finanční spoluúčasti tvořily dary. Celkové náklady na realizaci projektu činily 1 972 681 Kč, rekonstrukce byla zahájena na podzim roku 2012, slavnostní otevření Infocentra proběhlo 20. března 2013.

Infocentrum slouží ve všedních dnech jako tréninkové pracoviště uživatelům stacionáře, kde si rozvíjejí své dovednosti formou kavárenské činnosti. Široké veřejnosti nabídlo za 3 roky své existence nespočet výstav, koncertů, kulturních akcí, besed, přednášek a dobrého občerstvení...

Ambicí projektu je přinášet do venkovského prostředí kulturní dění, nabízet možnost strávit volný čas v příjemném prostředí, podávat informace o historii objektu, turistických cílech v širokém okolí. Infocentrum vytváří dvě pracovní místa, jedno z nich je trvale podporováno úřadem práce.

Otevřeno je 7 dní v týdnu, otevírací doba je v jednotlivých měsících přizpůsobena návštěvnosti.