Informační a kulturní centrum Dobromysl

Interiér infocentra

Infocentrum bylo za spolupráce s MAS Rakovnicko ze 60 % spolufinancováno SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) z Programu rozvoje venkova a EU. Zbývajících 40 % finanční spoluúčasti tvořily dary. Celkové náklady na realizaci projektu činily 1 972 681 Kč, rekonstrukce byla zahájena na podzim roku 2012, slavnostní otevření Infocentra proběhlo 20. března 2013.

Bar v infocentru

Infocentrum slouží ve všedních dnech jako tréninkové pracoviště uživatelům stacionáře, kde si rozvíjejí své dovednosti formou kavárenské činnosti. Široké veřejnosti nabídlo za 3 roky své existence nespočet výstav, koncertů, kulturních akcí, besed, přednášek a dobrého občerstvení...

Ambicí projektu je přinášet do venkovského prostředí kulturní dění, nabízet možnost strávit volný čas v příjemném prostředí, podávat informace o historii objektu, turistických cílech v širokém okolí. Infocentrum vytváří dvě pracovní místa, jedno z nich je trvale podporováno úřadem práce.

Zmrzlinový pult

Otevřeno je 7 dní v týdnu, otevírací doba je v jednotlivých měsících přizpůsobena návštěvnosti.