Život je cestou vpřed

Fotografie dvora

Společenství Dobromysl je nezisková organizace založená v roce 2000 jako občanské sdružení, od roku 2015 spolek. Organizace je vlastníkem památkově chráněného areálu o rozloze 8631 m2 ve Středočeském kraji. Spolek je registrovaný poskytovatel sociálních služeb, je provozovatelem Týdenního stacionáře Dobromysl a Informačního a kulturního centra Dobromysl. Organizace staví na antroposofických základech, je členem Asociace pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR.

 

Poslání organizace je formulováno ve stanovách spolku takto:

„Chceme naším životem uskutečňovat soulad materiálního a duchovního pojetí světa – vytvořit společenství, které nebude upřednostňovat materiální zisky, ale naplnění života všech zúčastněných včetně lidí vyžadujících zvláštní péči.

Cílem spolku je vytvořit životní prostor pro toto společenství. Toho chceme dosáhnout společným bydlením, společnou prací v dílnách, v zemědělství, realizací sociálních projektů a spoluúčastí na kulturním a společenském životě, to vše v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.“

Vize organizace: úspěšná, dynamicky se rozvíjející organizace prostřednictvím projektů sociálního a kulturního charakteru s ohledem na environment a tyto hodnoty: čestnost, spravedlnost, rovnost, důstojnost, poctivost, kvalita, morálnost.

 

Strategie

Plně využít objekt k projektům sociální a kulturní povahy, které budou odpovídat současným trendům a poptávce po službách.

 

Navštivte naše infocentrum s kavárnou

Interiér kavárny

V dubnu 2013 jsme zahájili provoz Informačního a kulturního centra Dobromysl. Najdete zde informace o zajímavostech v okolí, můžete navštívit některou z pořádaných akcí nebo využít počítače připojené k internetu. Přinesete-li si vlastní počítač, můžete se připojit bezdrátově. A v neposlední řadě si pochutnáte na výborné kávě a dalších dobrotách.