Život je cestou vpřed

Týdenní stacionář

Práce v dílně

Týdenní stacionář Dobromysl sídlí v zámečku Srbeč, památkově chráněném objektu na rozhraní okresů Rakovník a Kladno, 15 km západně od města Slaný.

Cílem stacionáře je rozvoj praktických i sociálních schopností a dovedností uživatelů, posilování zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života.

Stacionář je zařízením rodinného typu s kapacitou dvanácti lůžek.

Provoz týdenního stacionáře je stanoven od pondělí do pátku, 24 hodin denně. Stacionář je bezbariérový.

Motto

Divadelní vystoupení

Chceme naším životem uskutečňovat soulad materiálního a duchovního pojetí světa - vytvořit společenství, které nebude upřednostňovat materiální zisky, ale naplnění života všech zúčastněných včetně lidí vyžadujících zvláštní péči.

Cíle služby jsou realizovány prostřednictvím léčebné a waldorfské pedagogiky Rudolfa Steinera v tomto smyslu:

„Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je světu prospěšné." (Rudolf Steiner)

Princip přístupu se zakládá na výchově svobodných lidí, usilování o rozvinutí vloh uživatelů do té míry, aby byli schopni podle svých schopností vlastní orientace, samostatného, odpovědného a sociálně pozitivně zaměřeného jednání.
Významnou roli v přístupu k uživatelům hraje rytmus, obraz, pohyb.

Vyzkoušejte si pobyt na jeden den

Případným zájemcům o pobyt v týdenním stacionáři nabízíme možnost zkušebního jednodenního pobytu. Domluvte si termín návštěvy.

Navštivte naše infocentrum s kavárnou

Fotografie interiéru kavárny

V dubnu 2013 jsme zahájili provoz Informačního a kulturního centra Dobromysl. Najdete zde informace o zajímavostech v okolí, můžete navštívit některou z pořádaných akcí nebo využít počítače připojené k internetu. Přinesete-li si vlastní počítač, můžete se připojit bezdrátově. A v neposlední řadě si pochutnáte na výborné kávě a dalších dobrotách.

Společenství Dobromysl

Fotografie dvora

Společenství Dobromysl je nestátní nezisková organizace (spolek), registrovaný poskytovatel sociálních služeb, je provozovatelem týdenního stacionáře Dobromysl a Informačního a kulturního centra Dobromysl. Organizace staví na antroposofických základech, je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR.

Přístup ke klientům týdenního stacionáře vychází z waldorfské a léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera. Spolek sídlí v obci Srbeč na Rakovnicku ve Středočeském kraji, je vlastníkem památkově chráněného objektu - barokního zámečku v Srbči, jehož historie sahá do 13. století.