Život je cestou vpřed

Navštivte naše infocentrum s kavárnou

V dubnu 2013 jsme zahájili provoz Informačního a kulturního centra Dobromysl. Najdete zde informace o zajímavostech v okolí, můžete navštívit některou z pořádaných akcí nebo využít počítače připojené k internetu. Přinesete-li si vlastní počítač, můžete se připojit bezdrátově. A neposlední řadě si pochutnáte na výborné kávě a dalších dobrotách.

Týdenní stacionář

Týdenní stacionář Dobromysl funguje v bývalém statku v Srbči nedaleko Nového Strašecí, na rozhraní okresů Rakovník a Kladno, 15 km západně od města Slaný.

Cílem stacionáře je rozvoj schopností a dovedností klientů (praktických i sociálních), posilování jejich zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života.

Stacionář navštěvuje 16 klientů s kombinovaným postižením. Převážná část klientů pochází z Prahy a ze Středočeského kraje.

Provoz týdenního stacionáře je stanoven na pět dnů v týdnu, 24 hodin denně.

Vyzkoušejte si pobyt na jeden den

Případným zájemcům o pobyt v týdenním stacionáři nabízíme možnost zkušebního jednodenního pobytu. Domluvte si termín návštěvy.

Motto

Chceme naším životem uskutečňovat soulad materiálního a duchovního pojetí světa - vytvořit společenství, které nebude upřednostňovat materiální zisky, ale naplnění života všech zúčastněných včetně lidí vyžadujících zvláštní péči.

Společenství Dobromysl

je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace, provozovatel Týdenního stacionáře Dobromysl.
Organizace staví na antroposofických základech, je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR.
Přístup ke klientům týdenního stacionáře vychází z waldorfské a léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera.

Sdružení sídlí v obci Srbeč na Rakovnicku  ve Středočeském kraji. Je vlastníkem památkově chráněného objektu - barokního zámečku v Srbči. Jde o bývalý schwarzenberský statek, jehož historie sahá do 13. století.